SELANGOR  -  EVAPORATION  STATIONS

Station No. Station Name River Basin National Network Year Open Manual Recorder Datalogger Agency
3117370 Pusat Penyelidekan JPS Ampang
Yes 04/61 Yes No No JPS
3411301 T/A 2, Sg. Burong
Yes 01/88 No Yes No JPS
3516322 Loji Air Kuala Kubu Bahru
Yes 08/62 Yes No No JPS
3710306 Rumah Pam JPS Bagan Terap
Yes 12/64 Yes No No JPS
2916301 Prang Besar at Selangor              
3511301 Tanjung Karang at Selangor              

back