KM 7, Jalan Ampang, 68000 Kuala Lumpur, Malaysia Phone: +603-42895400 Fax: 603-42564037 DID HQ | NRE
English Language         
English Laman Utama  i-Diari  Intranet  Prestasi Data
 
  Maklumat Korporat   |   Perkhidmatan   | Penerbitan   | Pendidikan   | Hubungi Kami   Panduan Laman Web
Sistem Pemantauan Banjir(InfoBanjir) | Sistem Pemantauan Kemarau(InfoKemarau) | Pembekalan Data

Ordinan Pembayaran, 1951
PEMBAYARAN (DATA HIDROLOGI) (JPS), 1966
22 dari 1951 Dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh syeksen 2 dan 9 Ordinan Bayaran, 1951 Yang Dipertuan Agong membuat perintah seperti berikut:
Nama 1. Perintah ini dinamakan Akta Yuran (Hidrologi Data) JPS, 1966.
Pembayaran 2.Maka hendaklah dikenakan bagi pembekalan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran data yang dinyatakan dalam ruang pertama Jadual bersama yuran mengikut cara yang dinyatakan dalam ruang kedua Jadual itu.
Pengampunan 3. Pengarah Pengairan dan Saliran, Negeri Tanah Melayu, boleh, mengikut budi bicaranya membayar keseluruhan atau sebahagian apa-apa fi yang ditetapkan dalam perenggan 2 Perintah ini.
Data untuk kegunaan kerajaan 4. Arahan ini tidak merangkumi untuk pembekalan data untuk kegunaan kerajaan.


Jenis Data Untuk 3 bulan dan ke bawah 3 bulan ke 1 tahun atau diantaranya Untuk sebarang tambahan tahun sehingga 10 tahun atau di antaranya Untuk sebarang tambahan tahun melebihi 10 tahun atau di antaranya
Hujan 50.00 100.00 50.00 tahunan atau di antaranya 25.00 tahunan atau di antaranya
Paras Air 155.00 310.00 155.00 72.50
Data Discharge (Stage-Discharge Curve of Derived Maps) 35.00 70.00 35.00 17.50
Data Discharge (Discharge Readings) 165.00 330.00 165.00 82.50
Sejatan 35.00 70.00 35.00 17.50
Tajuk berkaitan:

» Carta Alir Permohonan

» Syarat-Syarat Yang Ditetapkan

» Kelonggaran Syarat/Pengecualian

» Ordinan Bayaran


» Peta Lokasi

Hakcipta © 2002-2014 .HydroNet. Versi 2
Bahagian Pengurusan Sumber Air & Hidrologi, JPS Malaysia Semua hak terpelihara


Penafian: Kerajaan Malaysia dan JPS Malaysia tidak bertanggung jawab bagi apa-apa kehilangan dan kerugian
yang disebabkan dari penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.
Direkabentuk oleh : Unit Komputer, BSAH.
Tahun dilancarkan :
Ver. 1 : Dis 2002
Ver. 2 : Apr 2005