KM 7, Jalan Ampang, 68000 Kuala Lumpur, Malaysia Phone: +603-42895400 Fax: 603-42564037 DID HQ | NRE
English Language         
English Laman Utama  i-Diari  Intranet  Prestasi Data
 
  Maklumat Korporat   |   Perkhidmatan   | Penerbitan   | Pendidikan   | Hubungi Kami   Panduan Laman Web
Info | Kitaran Hidrologi| Multimedia| Fakta Air | Cara Menghadapi Banjir
Sumber Air di MalaysiaPihak berkuasa yang bertanggungjawab : Kementerian Pertanian / Jabatan Pengairan dan Saliran1. Data asas

  i) Min Hujan Tahunan: 2,985 mm / tahun

  ii) Hujan Tahunan Purata Per kapita : 50,000 m3 / tahun / orang

  iii) Purata Tahunan Main- kira Seluruh Negara: 566000000000 m3 / tahun

  iv) Profil Sungai

      a) Bilangan sistem sungai : lebih kurang. 150 sistem sungai (lebih kurang 1,800 sungai)

      b) Jumlah panjang : lebih 38,000 km.

      c) Pentadbir Sungai: setiap kerajaan negeri.

2.Kawalan Banjir

  i) Peningkatan Negeri

      a) Kenyataan Semasa:

       Langkah-langkah struktur

          i. Peningkatan saluran sungai oleh pengorekan dan canalisation.

          ii. Pembinaan tetambak atau benteng

          iii. Pembinaan saluran lencongan banjir

          iv. Pembinaan banjir pengekalan takungan

          v. Penggunaan kolam untuk takungan banjir

          vi. Poldering (cincin ban )

        Langkah Bukan Struktur

          i. Kawalan pembangunan kedua-dua di dalam dan di luar dataran banjir

          ii. Analisis risiko banjir dan pemetaan

         iii. Kawalan perubahan penggunaan tanah

          iv. Penempatan semula penduduk dari kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir.

          v. Kalis Banjir.

          vi. Ramalan banjir dan sistem amaran.

      b) Objektif Semasa::

        i. Pelaksanaan projek-projek tebatan banjir yang ekonomi wajar.

        ii. Penempatan semula orang dari dataran banjir yang sering dilanda banjir dan tertakluk kepada banjir teruk.

        iii. Kawalan aktiviti-aktiviti pembangunan serta perubahan guna tanah di kawasan yang sering dilanda banjir.

        iv. Menaik taraf ramalan banjir dan sistem amaran di kawasan-kawasan mudah terdedah kepada banjir.

        v. Pelaksanaan teknik kalis banjir untuk mengurangkan kerosakan kepada harta.

      c) Program Semasa, dan lain-lain : Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000).

   ii) Jumlah Pelaburan: RM 785 juta (sehingga Rancangan Malaysia Keenam)

   iii) Kerosakan Banjir di Tahun baru-baru ini : 1971 Banjir di Lembah Klang, Bandaraya Kuala Lumpur - 140 km2 kawasan dibanjiri , mempengaruhi 180,000 orang dengan ganti rugi berjumlah RM 36 juta (1980 tahap harga).

   iv) Langkah-langkah utama:

      i. Penubuhan Suruhanjaya Tetap Kawalan Banjir

      ii. Menubuhkan jentera bantuan bencana banjir

      iii. Penetapan tebatan banjir sebagai fungsi tambahan Jabatan Pengairan dan Saliran.

      iv. Menjalankan kajian terperinci lembangan sungai.

      v. Pelaksanaan program tebatan banjir dan projek-projek.

      vi. Pelaksanaan ramalan banjir dan sistem amaran.

      vii. pendidikan awam.

   v) Tugas Masa Depan:

      i. Terus melaksanakan program tebatan banjir dan projek-projek untuk mengurangkan kejadian banjir.

      ii. Sekiranya berlaku banjir, untuk mengurangkan kerosakan dan kehilangan nyawa dan harta.

3. Sumber Air

(khusus kepada sektor pengairan)

  i) Peningkatan Negeri

      a) Kenyataan Semasa:

        Permintaan air Pengairan 9.6 bilion m3 / tahun Skim Pengairan Jelapang Jumlah Kawasan ( 210.497 ha.)

         - Muda ( 95.000 ha.)

         - Kedah (75500 ha.)

         - Perlis (19500 ha.)

         - P.Pinang (13000 ha.)

         - Kerian-Sg. Manik (30058 ha.)

         - Kerian (23439 ha.)

         - Sg. Manik (6619 ha.)

         - Seberang Perak(9510 ha.)

         - Barat Laur Selangor (19022 ha.)

         - KETARA (5100 ha.)

         - Kemasin-Semerak (7330 ha.)

         - KADA (31477 ha.)

       Jumlah Kawasan - Skim Pengairan Bukan Jelapang ( 130.133 ha.)

      b) Objektif Semasa:

       Untuk mengekalkan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar.

      c) Program Semasa, dan lain-lain : Rancangan Malaysia Ketujuh (1996 - 2000)

  ii) Jumlah Pelaburan: RM 4,063 juta (sehingga Rancangan Malaysia Keenam)

   iii) Kemarau pada tahun ini : -

   iv) Langkah-langkah utama:

      a) Pembinaan empangan dan takungan.

      b) Penggunaan tanah bagi tujuan pertanian.

   v) Tugas Masa Depan:

      a) Penetapan hutan tambahan.

      b) Program penanaman semula hutan berskala besar disokong oleh program agro -perhutanan.

     c) Program perlindungan pokok untuk memelihara habitat, melindungi kualiti air, mengurangkan hakisan dan pemendapan dan mengekalkan keseimbangan iklim.

4. Kawalan Hakisan

  i) Peningkatan Negeri

      a) Kenyataan Semasa: Perlindungan kemudahan awam dan infrastruktur.

      b) Objektif Semasa : Pencegahan kehilangan tanah berharga dan pelaburan dalam infrastruktur awam.

      c) Pelaksanaan program dan lain-lain : Rancangan Malaysia Keenam dan Ketujuh.

   ii) Jumlah Pelaburan: RM 37.5 juta ( Rancangan Malaysia Keenam )

  iii) Bencana di Tahun baru-baru ini :

      i. 1996 - Pos Dipang Sungai tanah runtuh , Negeri Perak.

      ii. 1995 - Genting Highland Road tanah runtuh , Negeri Pahang.

      iii. 1991 - Highland Tower runtuh, Negeri Selangor.

  iv) Langkah-langkah utama:

      i. Pengerasan tebing sungai menggunakan batu, buasir kunci atau papak konkrit / struktur.

      ii. Menanam rumput di tebing sunga.

  v) Tugas Masa Depan:

      i. Pelaksanaan projek-projek tebatan banjir di mana tebing sungai dipenuhi atau ditanam dengan rumput untuk melindungi daripada hakisan.

      ii. Penyediaan pelan induk hakisan sungai untuk memberi amaran terlebih dahulu kepada pemilik tanah supaya melaksanakan langkah perlindungan.

      iii. Peruntukan rizab sungai yang mencukupi untuk bertindak sebagai zon penampan.

5. Kerja Perlindungan Pantai

  i) Peningkatan Negeri.

      a) Kenyataan Semasa:

          Jumlah panjang pantai - 4,809 km..

          Pantai menghakis (Tiga kategori ) - 1,390 km.

          Kategori 1 ( pantai menghakis Kritikal) - 226 km. (72 kawasan yang terjejas ).

          Kategori 2 ( pantai menghakis penting ) - 228 km. (65 kawasan yang terjejas ).

          Kategori 3 ( pantai menghakis diterima ) - 946 km. (77 kawasan yang terjejas ).

      b) Objektif Semasa :

          Strategi serampang dua mata (jangka pendek dan panjang) untuk mengawal hakisan pantai. Strategi jangka pendek untuk melindungi kemudahan dan ciri-ciri           yang sedia ada dalam Kategori 1 yang memerlukan penyelesaian struktur seperti pembinaan laut dinding, lapis lindung , pemecah ombak , penyuburan pasir dan           lain-lain strategi jangka panjang adalah pengurusan fokus dan bermatlamat untuk menyingkirkan keperluan untuk kerja-kerja perlindungan mahal pada masa akan           datang melalui memulakan langkah-langkah bukan struktur seperti perancangan guna tanah dan kawalan.

     c) Pelaksanaan program dan lain-lain : Pantai Program Kawalan Hakisan Negara dan ADB pinjaman Kawalan Hakisan Pantai Projek Sektor Negara.

   ii) Jumlah Pelaburan: RM 140 juta ( 1991-1995 )

   iii) Bencana di Tahun baru-baru ini : Tiada

   iv) Langkah-langkah utama:

      i. Kawalan hakisan pantai.

      ii. Peningkatan muara sungai.

      iii. Kawalan pembangunan di zon / pantai Membangunkan garis panduan untuk pembangunan.

   v) Tugas Masa Depan:

      Menggalakkan penggubalan Dasar Pantai Pengurusan Sumber Negara di peringkat kebangsaan dan Pantai Pelan Pengurusan Zon di peringkat negeri .


Hakcipta © 2002-2014 .HydroNet. Versi 2
Bahagian Pengurusan Sumber Air & Hidrologi, JPS Malaysia Semua hak terpelihara


Penafian: Kerajaan Malaysia dan JPS Malaysia tidak bertanggung jawab bagi apa-apa kehilangan dan kerugian
yang disebabkan dari penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.
Direkabentuk oleh : Unit Komputer, BSAH.
Tahun dilancarkan :
Ver. 1 : Dis 2002
Ver. 2 : Apr 2005