KM 7, Jalan Ampang, 68000 Kuala Lumpur, Malaysia Phone: +603-42895400 Fax: 603-42564037 DID HQ | NRE
English Language         
English Laman Utama  i-Diari  Intranet  Prestasi Data
 
  Maklumat Korporat   |   Perkhidmatan   | Penerbitan   | Pendidikan   | Hubungi Kami   Panduan Laman Web
Sistem Pemantauan Banjir(InfoBanjir) | Sistem Pemantauan Kemarau(InfoKemarau) | Pembekalan Data
Syarat-syarat:
1. Data yang diperolehi tidak digunakan untuk projek atau kajian lain yang tidak dinyatakan di dalam borang permohonan asal. Jika data tersebut ingin digunakan untuk projek atau kajian lain, permohonan baru harus dibuat kepada JPS.
2. Perakuan mengenai penggunaan data yang diperolehi daripada JPS haruslah dibuat dalam apa-apa jua laporan, kertas kerja atau penerbitan yang mana data telah digunakan atau dibuat perbandingan dan satu salinan laporan, kertas keja atau penerbitan berkenaan dihantar kepada JPS dengan percuma.
3. Semua permohonan dan resit haruslah melalui Unit Pengurusan Maklumat, Bahagian Pengurusan Sumber Air dan Hidrologi.
4. Data yang siap boleh diambil dalam masa seminggu dari tarikh permohonan dibuat. Jika berlaku sebarang penangguhan, pemohon akan diberitahu melalui telefon atau email mengenai tarikh pengambilan yang baru.
5. Bagi permohonan DI.2, pemohon haruslah mengambil data yang dipohon dalam masa 3 bulan dari tarikh surat sebutharga dikeluarkan. Permohonan BARU haruslah dikemukakan SEMULA ke pejabat ini selepas dari tempoh 3 bulan tersebut.
Tajuk berkaitan:

» Carta Alir Permohonan

» Syarat-Syarat Yang Ditetapkan

» Kelonggaran Syarat/Pengecualian

» Ordinan Bayaran


» Peta Lokasi

Hakcipta © 2002-2014 .HydroNet. Versi 2
Bahagian Pengurusan Sumber Air & Hidrologi, JPS Malaysia Semua hak terpelihara


Penafian: Kerajaan Malaysia dan JPS Malaysia tidak bertanggung jawab bagi apa-apa kehilangan dan kerugian
yang disebabkan dari penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.
Direkabentuk oleh : Unit Komputer, BSAH.
Tahun dilancarkan :
Ver. 1 : Dis 2002
Ver. 2 : Apr 2005