SENARAI NO.TEL DAN FAKS
P.D.R.M KONTINJEN MALAYSIA

http://www.wccpenang.org/files/docs/police.pdf

BIL

KONTINJEN

NO. TEL

NO. FAKS

1

IPK Kuala Lumpur

03-2146 0522

03-2072 6786

2

IPK Kelantan

09-745 5622

09-744 0022

3

IPK Terengganu

09-635 4722

09-622 6941

4

IPK Pahang

09-590 2222

09-517 9018

5

IPK Johor

07-225 4422

07-224 0115

6

IPK Melaka

06-285 4222

06-283 7771/282 3727

7

IPK N. Sembilan

06-768 2222

06-762 3506

8

IPK Selangor

03-5514 5222

03-5519 5175

9

IPK Sarawak

082-245 522

082-428 355

10

IPK Sabah

088-450 222/700

088-230 975

11

IPK Perak

05-245 1222

05-253 3911/9993

12

IPK P.Pinang

04-222 1522

04-262 3388

13

IPK Kedah

04-774 1222

04-733 9589

14

IPK Perlis

04-908 2222

04-976 1330